Tillbaka till forum

Python requests problem med åäö

2019-11-09 16:13:19 av rosb (uppdaterad 2019-11-09 16:17:55)
Hej! Jag har ett problem där jag inte kan fråga API:et frågor när LocationSignature använder åäö. Jag kör python requests för att göra POST-anropet. LocationSignature utan åäö fungerar. Denna fråga fungerar i Konsolen men inte via python requests Exempel: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="nyckel" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" schemaversion="1.3" orderby="AdvertisedTimeAtLocation"> <FILTER> <AND> <EQ name="ActivityType" value="Ankomst" /> <EQ name="LocationSignature" value="Vå" /> <OR> <AND> <GT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="$dateadd(-1.0:00)" /> <EXISTS name="TimeAtLocation" value="true" /> </AND> </OR> </AND> </FILTER> <INCLUDE>AdvertisedTrainIdent</INCLUDE> <INCLUDE>AdvertisedTimeAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>TimeAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>LocationSignature</INCLUDE> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} python kod {{code}} data = ''' <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="nyckel" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" schemaversion="1.3" orderby="AdvertisedTimeAtLocation"> <FILTER> <AND> <EQ name="ActivityType" value="Ankomst" /> <EQ name="LocationSignature" value="Vå" /> <OR> <AND> <GT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="$dateadd(-1.0:00)" /> <EXISTS name="TimeAtLocation" value="true" /> </AND> </OR> </AND> </FILTER> <INCLUDE>AdvertisedTrainIdent</INCLUDE> <INCLUDE>AdvertisedTimeAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>TimeAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>LocationSignature</INCLUDE> </QUERY> </REQUEST> ''' print(requests.post('https://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1/data.json', data=data).json()) {{/code}} Måste POST-anropet vara formaterat med någon speciell encoding? Isånnafall vilken?
Svara