Tillbaka till forum

Sök efter avgångar från Station1 till Station2 (där Station2 inte är ToLocation)

2020-01-08 14:03:38 av Goodstuff
Jag använder för närvarande följande query: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" schemaversion="1.6" orderby="AdvertisedTimeAtLocation"> <FILTER> <AND> <EQ name="ActivityType" value="Avgang" /> <EQ name="LocationSignature" value="Hie" /> <OR> <EQ name='ToLocation.LocationName' value='Kg' /> <EQ name='ViaToLocation.LocationName' value='Kg' /> </OR> <OR> <AND> <GT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="$dateadd(-00:15:00)" /> <LT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="$dateadd(12:00:00)" /> </AND> <AND> <LT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="$dateadd(00:30:00)" /> <GT name="EstimatedTimeAtLocation" value="$dateadd(-00:15:00)" /> </AND> </OR> </AND> </FILTER> <INCLUDE>AdvertisedTrainIdent</INCLUDE> <INCLUDE>AdvertisedTimeAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>TrackAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>ToLocation</INCLUDE> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Men resultatet är inte helt tillfredställande. Eftersom Kg (Kävlinge) ibland är slutstation, oftast är en "Via-station" men inte alltid "Advertised" Så får man bara vissa träffar. Kan man på något vis använda den nya funktionen {{code}} $function.TrainAnnouncement_v1.GetLocationsForTrain {{/code}} för att filtrera? Men jag vill isåfall använda "AdvertisedTrainIdent" som en slags referens.. Det är ju olika tåg id i det resultatset som jag vill filtrera... Alla Tips mottages tacksamt!
Svara