Tillbaka till forum

Kombinera Within och Near?

2020-02-09 21:15:43 av Wille
Hej! Jag undrar om det finns något sätt att kombinera Within och Near-operatorerna på? Testade följande fråga i konsolen: <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="Situation" schemaversion="1.2" limit="25" includedeletedobjects="false"> <FILTER> <WITHIN name="Deviation.Geometry.WGS84" shape="center" value="18.0834523 59.2583266" radius="10000m" /> <AND> <NEAR name="Deviation.Geometry.WGS84" shape="center" value="17.55 59.39" maxdistance="1000"/> </AND> <NOT> <EQ name="Deviation.MessageCodeValue" value="ferry" /> </NOT> </FILTER> </QUERY> </REQUEST> Men får bara Internal Error. Har testat lite olika varianter med AND, OR och annat.
Svara