Tillbaka till forum

Förslag ny datafält CanceledDateTIme

2020-09-21 09:56:50 av david2
I dagens API är det inte möjligt att avgöra när en inställning är genomförd. Se nedan query. Aktiviteten nedan är inställd, och detta gjordes 2020-05-14 (vi vet detta då vi har tillgång till andra datakällor). Dock hade det varit önskvärt att få en DateTime i från öppna APIet så att det lättare går att avgöra hur "gammal" inställningen är. Vi kan självklart använda oss av ModifiedTime för att se om den är gjort i närtid, men inte exakt när den genomfördes. {{code}} <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" schemaversion="1.3"> <FILTER> <EQ name="TechnicalTrainIdent" value="8700" /> <EQ name="ScheduledDepartureDateTime" value="2020-09-20" /> <EQ name="LocationSignature" value="LP" /> <EQ name="ActivityType" value="ankomst" /> </FILTER> </QUERY> {{/code}}
Svara