Tillbaka till forum

Saknar information i response

2021-11-10 15:30:49 av citiapp
Hej! Vi har en batch som läser information från er via api och spara till vår databas men det saknas viktig information som t.ex. en unik ID för varje händelse. Batchen sparar samma data i databasen varje gång den läser från er API. Det borde finns en unik id då kan vi veta om denna händelse är redan läst eller ny. En till grej som är bra att ha är kommun, ni har vilken län men inte vilken kommun eller vilken latitude and longitude så vi kan läser kommun från andra ställen med hjälp av dem. Exampel på data vi får. "Situation": [ { "Deviation": [ { "IconId": "roadwork", "Message": "Beläggning - körbana", "MessageCode": "Beläggningsarbete", "MessageType": "Vägarbete" }, { "IconId": "trafficMessage", "Message": "Beläggning - körbana", "MessageCode": "Körfältsavstängningar", "MessageType": "Trafikmeddelande" } ] },
Svara