Tillbaka till forum

Stream WeatherMeasurepoint API

2021-12-27 16:47:44 av Sos133
Jag försöker strömma data från WeatherMeasurepoint men får inga events, är det inte möjligt att strömma det API:et, eller är det jag som gör något fel. Jag får bara :Connected tillbaka. Det är detta anrop jag gör {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="Min nyckel" /> <QUERY sseurl="true" objecttype="WeatherMeasurepoint" schemaversion="2"> <FILTER> <EQ name="Name" value="Mehedeby" /> </FILTER> <INCLUDE>Observation.Air.Temperature.Value</INCLUDE> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Jag gör samma sak från WeatherStation och det går alldeles utmärkt, sånär som att det kommer en massa event trots att inget har ändrats vilket ju känns fel. Eftersom WeatherStation, vad jag förstår, ska tas bort så känns det som dags att börja förbereda sig och växla till mer långsiktig lösning.
Svara