Tillbaka till forum

Fel vid anrop till FerryAnnouncement

2022-01-11 21:45:17 av takki (uppdaterad 2022-01-11 21:45:37)
Hej, jag får följande fel när jag gör anrop på FerryAnnouncement.DepartureTime {{code}} { "RESPONSE": {"RESULT":[ { "ERROR": {"SOURCE": "Request","MESSAGE":"Invalid query attribute FerryAnnouncement.DepartureTime"}}]}} {{/code}} Det har fungerat felfritt fram tills för ett litet tag sedan, exakt när är oklart, men det tyder på att det hände under dagen Här är själva anropet {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="{{KEY}}" /> <QUERY limit="50" objecttype="FerryAnnouncement" orderby="DepartureTime" schemaversion="1.2"> <FILTER> <EQ name="ToHarbor.Name" value="{{harbor}}" /> <GT name="DepartureTime" value="{{fromTime}}" /> <LT name="DepartureTime" value="{{toTime}}" /> </FILTER> <INCLUDE>DepartureTime</INCLUDE> <INCLUDE>ToHarbor</INCLUDE> <INCLUDE>FromHarbor</INCLUDE> </QUERY> </REQUEST> {{/code}}
Svara