Tillbaka till forum

Filtrera med CountyNumber

2022-02-28 16:07:30 av Samir.citi
Hur hämtas viktiga händelser bara för en län? Vi använder denna <WITHIN name="Deviation.CountyNo" value="22"/> men vi får ett felmeddelande "Invalid Shape"
Svara