Tillbaka till forum

Ställa frågor mot TrainMessage 1.7

2022-05-04 20:56:52 av aresfour
Hejsan, Om man ändrar mallen för stations meddelande (schema 1.7) så får man fel: Hur bär man sig åt för att hämta information därifrån? Jag gick igenom dokumentation och ändringslog med ljus och lykta men fann inga ledtrådar. {{code}} Request failed: Bad Request { "RESPONSE":{"RESULT":[{ "ERROR":{"SOURCE":"Request","MESSAGE":"'AffectedLocation' is not a valid query attribute"}}]}} {{/code}} {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainMessage" schemaversion="1.7"> <FILTER> <EQ name="AffectedLocation" value="Cst" /> </FILTER> <INCLUDE>StartDateTime</INCLUDE> <INCLUDE>LastUpdateDateTime</INCLUDE> <INCLUDE>ExternalDescription</INCLUDE> <INCLUDE>ReasonCodeText</INCLUDE> </QUERY> </REQUEST> {{code}} Vänligen
Svara