Tillbaka till forum

Hämta alla stationer med tider där ett visst tåg går

2022-05-20 12:28:11 av ctiberg
Hej! Jag använder följande: var xmlRequestDepartures = "<REQUEST>" + "<LOGIN authenticationkey='" + apiNyckel + "' />" + "<QUERY sseurl='true' objecttype='TrainAnnouncement' " + "orderby='AdvertisedTimeAtLocation' schemaversion='1'>" + "<FILTER>" + "<AND>" + /* "<OR>" + "<AND>" + "<GT name='AdvertisedTimeAtLocation' " + "value='$dateadd(-00:15:00)' />" + "<LT name='AdvertisedTimeAtLocation' " + "value='$dateadd(14:00:00)' />" + "</AND>" + "<GT name='EstimatedTimeAtLocation' value='$now' />" + "</OR>" +*/ "<EQ name='LocationSignature' value='" + sign + "' />" + "<EQ name='ActivityType' value='Avgang' />" + "</AND>" + "</FILTER>" + // Just include wanted fields to reduce response size. "</QUERY>" + "</REQUEST>"; Jag vet att jag ska selektera bara vissa fält, kommer dit när jag närmar mig att jag har det jag vill ha. Nu till min fråga. Av alla dessa tåg som passerar förbi "min" station, så kan användaren klicka på ett, och vill då få fram en lista för just detta tåg och denna "körning". Jag har försökt med följande: xmlRequest = "<REQUEST>" + "<LOGIN authenticationkey='" + apiNyckel + "' />" + "<QUERY objecttype='TrainAnnouncement' " + "orderby='AdvertisedTimeAtLocation' schemaversion='1'>" + "<FILTER>" + "<EQ name='AdvertisedTrainIdent' value='" + item.AdvertisedTrainIdent + "' />" + "</FILTER>" + // Just include wanted fields to reduce response size. "</QUERY>" + "</REQUEST>"; Då får jag upp bara detta tåg, men flera "körningar" med samma tåg. Hur kan jag få upp bara den "körning" som användaren klickat på?
Svara