Tillbaka till forum

Jag saknar direkt koppling mellan WeatherObservation och "gamla" WeatherStation eller WeatherMeasurepoint

2022-10-31 09:58:07 av Fredrik2
Jag har samlat in data från den gamla WeatherMeasurepoint. Jag skulle vilja fortsätta mätserien genom att hämta från WeatherObservation / WeatherMeasurepoint, och koppla det till mina gamla serier. Tittar jag i API:et så finns bland annat följande fält. WeatherObservation Id [Fältet är nyckel för objektet.] string Unik publiceringsidentitet för observationen. Measurepoint.Id int Unik identitet för en mätpunkt Measurepoint.Name Enligt API och exempel så är Measurepoint.Id ett tal. Jag skulle vilja ha det textuella stations id:t som har använts i WeatherStation och WeatherMeasurepoint WeatherStation Id [Fältet är nyckel för objektet.] string Mätstationens id Name string Mätstationens namn Geometry.SWEREF99TM Geometry.WGS84 WeatherMeasurepoint Id string Unik identitet för en mätpunkt Name string Mätpunktens namn Geometry.SWEREF99TM Geometry.WGS84 ModifiedTime Jag skulle kunna försöka koppla ihop det på geografisk koordinat. Men då krävs att varje station har unika positioner.
Svara