Tillbaka till forum

Hur får man löpande längd?

2022-11-30 16:02:03 av PeterPants (uppdaterad 2022-12-01 14:15:10)
Hejsan, Just nu min kod ser ut så här. '<REQUEST>' + "<LOGIN authenticationkey='key'/>" + "<QUERY objecttype='PavementData' schemaversion='1'>" + '<FILTER>' + `<GT name="DataField" value="$function.PMS_v1.CalcContinousLengthFromCoordinate(<1>, <20>, <0>, <1>, <671225>, <6580812>)"/>` + '</FILTER>' + '</QUERY>' + '</REQUEST>'; Här får jag tillbaka. { "RESPONSE":{"RESULT":[{ "ERROR":{"SOURCE":"Request","MESSAGE":"'<', hexadecimal value 0x3C, is an invalid attribute character. Line 1, position 210."}}]}}. Är det något som jag gör fel. Kan ni hjälpa mig kolla på det. Tack
Svara