Tillbaka till forum

OperationalTrainNumber på ej annonserade trafikplatser

2023-01-17 10:25:18 av jburhorn
Hej! Innan MPK fanns TechnicalTrainIdent även på ej annonserade trafikplatser, men sedan MPK och version 1.8(TrainAnnouncement) så är detta ersatt av OperationalTrainNumber. Men OperationalTrainNumber finns enbart på annonserade trafikplatser. Ej annonserade har enbart AdvertisedTrainIdent. Vilket är väldigt begränsande i de fall båda OTN är ute och kör samtidigt, vilket händer vid förseningar och nyutrustningar. Mitt önskemål vore att även ej annonserade trafikplatser innehåller OTN så att man kan koppla en passage till rätt OTN. Hoppas detta går att ordna. Tack för hjälpen! {{code}} "TrainAnnouncement": [ { "ActivityId": "bbf9d53b-b534-37d7-0805-5a8daed2d40b", "ActivityType": "Avgang", "Advertised": false, "AdvertisedTimeAtLocation": "2023-01-16T07:13:00.000+01:00", "AdvertisedTrainIdent": "1027", "Canceled": false, "Deleted": false, "LocationSignature": "Hjp", "ModifiedTime": "2023-01-16T06:14:07.948Z", "ScheduledDepartureDateTime": "2023-01-16T00:00:00.000+01:00", "TimeAtLocation": "2023-01-16T07:13:00.000+01:00", "TimeAtLocationWithSeconds": "2023-01-16T07:13:57.000+01:00", "TrainOwner": "Ö-TÅG" } ] "TrainAnnouncement": [ { "ActivityId": "1500adde-f75d-3909-08da-ec581a03b965", "ActivityType": "Avgang", "Advertised": true, "AdvertisedTimeAtLocation": "2023-01-16T07:23:00.000+01:00", "AdvertisedTrainIdent": "1027", "Canceled": false, "Deleted": false, "DepartureDateOTN": "2023-01-16T00:00:00.000+01:00", "EstimatedTimeIsPreliminary": false, "FromLocation": [ { "LocationName": "Hb", "Priority": 1, "Order": 0 } ], "InformationOwner": "Skånetrafiken", "LocationDateTimeOTN": "2023-01-16T07:23:00.000+01:00", "LocationSignature": "M", "MobileWebLink": "http://mobil.skanetrafiken.se", "ModifiedTime": "2023-01-16T06:24:44.449Z", "NewEquipment": 0, "Operator": "TDEV", "OperationalTrainNumber": "1027", "PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid": false, "ProductInformation": [ { "Code": "PNA044", "Description": "Öresundståg" } ], "ScheduledDepartureDateTime": "2023-01-16T00:00:00.000+01:00", "TimeAtLocation": "2023-01-16T07:24:00.000+01:00", "TimeAtLocationWithSeconds": "2023-01-16T07:24:23.000+01:00", "ToLocation": [ { "LocationName": "Dk.kh", "Priority": 1, "Order": 0 } ], "TrackAtLocation": "2b", "TrainOwner": "SKANE", "TypeOfTraffic": [ { "Code": "YNA001", "Description": "Tåg" } ], "ViaToLocation": [ { "LocationName": "Tri", "Priority": 1, "Order": 0 }, { "LocationName": "Hie", "Priority": 2, "Order": 1 }, { "LocationName": "Dk.cph", "Priority": 3, "Order": 2 }, { "LocationName": "Dk.kh", "Priority": 4, "Order": 3 } ], "WebLink": "http://www.skanetrafiken.se", "WebLinkName": "Skånetrafiken" } ] {{/code}}
Svara