Tillbaka till forum

Hur fungerar "EstimatedTimeAtLocation"?

2023-03-11 15:53:40 av TimBli
Jag försöker hitta den beräknade tiden på plats men det verkar inte fungera. Jag testar detta API i konsolen innan jag provar det på min hårdvara. Kan någon förklara varför "EstimatedTimeAtLocation" inte matas ut? Fråga: {{code}} <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" schemaversion="1.3" orderby="AdvertisedTimeAtLocation"> <FILTER> <AND> <EQ name="ActivityType" value="Avgang" /> <EQ name="LocationSignature" value="Hie" /> <EQ name="FromLocation.LocationName" value="Dk.kh" /> <OR> <AND> <GT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="$dateadd(-0:10:00)" /> <LT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="$dateadd(0:30:00)" /> </AND> </OR> </AND> </FILTER> <INCLUDE>AdvertisedTrainIdent</INCLUDE> <INCLUDE>AdvertisedTimeAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>TrackAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>EstimatedTimeAtLocation</INCLUDE> </QUERY> </REQUEST> {{/code}} Svar: {{code}} <RESPONSE> <RESULT> <TrainAnnouncement> <AdvertisedTimeAtLocation>2023-03-11T15:59:00.000+01:00</AdvertisedTimeAtLocation> <AdvertisedTrainIdent>1090</AdvertisedTrainIdent> <TrackAtLocation>4b</TrackAtLocation> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <AdvertisedTimeAtLocation>2023-03-11T16:19:00.000+01:00</AdvertisedTimeAtLocation> <AdvertisedTrainIdent>1092</AdvertisedTrainIdent> <TrackAtLocation>4b</TrackAtLocation> </TrainAnnouncement> </RESULT> </RESPONSE> {{/code}}
Svara