Tillbaka till forum

Saknar aktuell data i WeatherObservation

2023-06-26 20:19:26 av magma1447 (uppdaterad 2023-06-27 14:54:27)
Är det något som är trasigt i APIt eller missar jag något? Jag kör följande fråga men får bara ut data mellan 2023-06-14T14:45:03.000+02:00 och 2023-06-21T12:50:03.000+02:00. <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="YOURAUTHKEYHERE" /> <QUERY objecttype="WeatherObservation" schemaversion="2"> <FILTER> <EQ name="Measurepoint.Name" value="Sjöbo VSK" /> </FILTER> <INCLUDE>Aggregated10minutes.Precipitation.RainSum.Value</INCLUDE> <INCLUDE>Sample</INCLUDE> </QUERY> </REQUEST> Varför får jag inte ut data för de senaste ~5 dagarna? Jag har provat med två olika stationer. Ett tag trodde jag det hade med limit att göra och att jag kunde komma runt det med limit och skip, men det ändrar inget. Jag får ut 2003 data-punkter med ovan fråga. Lägger jag till en skip="1500" så får jag ut 503 data-punkter.
Svara