Tillbaka till forum

Begränsning av historisk data

2023-08-29 08:07:43 av Erik Hammarberg
Hej, Jag vill få historisk information om punktlighet/inställda tåg avseende tågnummer 620 från Karlstad till Stockholm. När jag prövar nedan fråga i konsolen får jag bara upp två träffar, dagens och gårdagens avgång. Finns det någon begränsing i hur långt tillbaka historiken sträcker sig eller gör jag något fel? /Erik <REQUEST> <LOGIN authenticationkey="openapiconsolekey" /> <QUERY objecttype="TrainAnnouncement" schemaversion="1.8" orderby="AdvertisedTimeAtLocation"> <FILTER> <AND> <EQ name="ActivityType" value="Avgang" /> <EQ name="LocationSignature" value="Ksc" /> <EQ name="AdvertisedTrainIdent" value="620" /> <GT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="2022-01-01" /> <LT name="AdvertisedTimeAtLocation" value="$dateadd(14:00:00)" /> </AND> </FILTER> <INCLUDE>AdvertisedTrainIdent</INCLUDE> <INCLUDE>AdvertisedTimeAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>TrackAtLocation</INCLUDE> <INCLUDE>ToLocation</INCLUDE> <INCLUDE>Canceled</INCLUDE> </QUERY> </REQUEST> <RESPONSE> <RESULT> <TrainAnnouncement> <AdvertisedTimeAtLocation>2023-08-28T06:11:00.000+02:00</AdvertisedTimeAtLocation> <AdvertisedTrainIdent>620</AdvertisedTrainIdent> <Canceled>false</Canceled> <ToLocation> <LocationName>Cst</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>0</Order> </ToLocation> <TrackAtLocation>20</TrackAtLocation> </TrainAnnouncement> <TrainAnnouncement> <AdvertisedTimeAtLocation>2023-08-29T06:11:00.000+02:00</AdvertisedTimeAtLocation> <AdvertisedTrainIdent>620</AdvertisedTrainIdent> <Canceled>true</Canceled> <ToLocation> <LocationName>Cst</LocationName> <Priority>1</Priority> <Order>0</Order> </ToLocation> <TrackAtLocation>x</TrackAtLocation> </TrainAnnouncement> </RESULT> </RESPONSE>
Svara